โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผู้พิการ เจ็บป่วย ยากไร้ จังหวัดอ่างทอง

 ระเบียบวาระการประชุม  ดาวน์โหลด
 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผู้พิการ เจ็บป่วย ยากไร้ จังหวัดอ่างทอง   ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผู้พิการ เจ็บป่วย ยากไร้ จังหวัดอ่างทอง   ดาวน์โหลด
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
อ.เมืองอ่างทอง  ดาวน์โหลด
อ.วิเศษชัยชาญ  ดาวน์โหลด
อ.โพธิ์ทอง  ดาวน์โหลด
อ.แสวงหา  ดาวน์โหลด
อ.ป่าโมก  ดาวน์โหลด
อ.ไชโย  ดาวน์โหลด
อ.สามโก้ ดาวน์โหลด
 ตารางสรุปการสำรวจ   ดาวน์โหลด
 สิ่งที่พบจากข้อมูล  ดาวน์โหลด

 

 

Facebook Comments