ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐ ผู้แทนคนพิการ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

Facebook Comments